Abora

Abora bedriver konsultverksamhet inom problemlösning och coachning.
Företaget erbjuder såväl konkret och tillämpad problemlösning
för t.ex. tekniska beräkningar och analyser, som utbildning och
föredragshållande i coachning för både enskilda personer och grupper.
Inom verksamheten ryms även dokumentationsuppdrag
och stöd till författande av tekniska skrivelser.
 Copyright © 2000 by Abora, All rights reserved.